План модульного управління школою

11.12.2013 21:33

План модульного управління школою

 Модульне управління  забезпечує системно-комплексний підхід до організації та діяльності навчального закладу; активізує шкільну громаду, мобілізує її ресурсний матеріал; підвищує якість освіти, рівень загальної культури та адаптацію до соціальних вимог.

Модульне управління передбачає, що кожен об’єкт (явище, процес, комплекс ) розглядається як складне утворення, що складається з різних блоків (структурних частин, елементів), які взаємодіють між собою.

Модуль 1

 Організація освітнього процесу

 -Наявність Індивідуального навчання учнів  , організованого  відповідно до вимог;

 

 -Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням ;

 

-Охоплення учнів 8-9-х класів допрофільною підготовкою (у тому числі поглибленим вивченням окремих предметів);

- Відповідність спеціалізації (з урахуванням типу ЗНЗ) варіативної  складової  робочого навчального плану;   

 

-Забезпечення  наступності в поглибленому вивченні окремих предметів, профільному навчанні ;  

-Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами ;

-Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою ;

-Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому числі для дітей;

-Доступ закладу до Інтернету .

  

Модуль 2

Якість навчання

-Результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО ;

-Частка учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами;

-Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х);

-Розбіжність за результатами семестрового (річного) оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт ;

- дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- вмотивованість виставлення учням тематичних, семестрових, річних оцінок;

- відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах;

 Модуль3

 Робота  методичної служби 

- Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ;

-Діяльність педагогічної ради ;

 

- Стан роботи методичної ради, методичних об’єднань, комісій;

- Стан надання методичної допомоги молодим спеціалістам;

- Проведення на базі ЗНЗ семінарів різних рівнів 

 

Модуль 3 

Інноваційна та експериментальна  діяльність

 

-Освітні інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес ЗНЗ;

-Наявність та дієвість експериментальної роботи.

Модуль 4

Технологічні умови

   -материально-технічні ;

-навчально-методичні;

- програмно-інструментальні   

 

Модуль 5

Робота з обдарованими дітьми

-Частка учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 

 -Частка учнів, які стали призерами  конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук;

- Творчі та спортивні досягнення учнів.

 

 Модуль6

 Динаміка  кадрового потенціалу

  -Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами;

-Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності у сфері освіти;

-Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, науковий ступінь; 

-Проходження педагогічними працівниками атестації;

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 - Плинність складу основних педагогічних працівників;

 -Використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу .

 

 

   Модуль 7

Дотримання законодавчих вимог    

-Навчальні програми, за якими навчають учнів:

- відповідають переліку робочому навчальному плану

- мають відповідний гриф МОНмолоді і спорту; 

 -Оформлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюються відповідно до вимог ;

- Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку;

 

-Дотримання вимог щодо розподілу в ЗНЗ педагогічного навантаження;

 

-Дотримання вимог щодо зарахування учнів до ЗНЗ, із урахуванням його типу та статусу;

 

-Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в установленому порядку;

-Дотримання у ЗНЗ порядку отримання благодійної допомоги;

- Наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;

- Стан виконання вищезазначеного плану заходів.

 

 

 Модуль 8

 Можливість додаткової освіти

-Охоплення учнів позаурочною освітою;

-Створення умов для позаурочної діяльності;

-Результативність вищезазначеної діяльності.

 

Модуль 9

 Психологічний  клімат колективів та психолого-педагогічна підтримка.

 

Модуль 10

Реалізація здоровязберігаючих технологій

-Надання медичних послуг;

 -Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1-4-х класів;

- Охоплення усіма видами харчування учнів 5-11 (12)-х класів;

- Наявність зон відпочинку;

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

 

 

 Модуль 11

  Системність виховної роботи

- Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу;

- Відвідування учнями навчальних занять ;

  - Плани виховної роботи в ЗНЗ класних керівників, соціального педагога (педагога-організатора), практичного психолога;

- Програми виховання;

- Звіти про роботу ЗНЗ;

- Матеріали анкетування учасників навчально-виховного процесу;

- Наявність (відсутність) фактів утворення та діяльності в ЗНЗ організаційних структур політичних партій, релігійних організацій та воєнізованих формувань, примусового залучення учнів до вступу в будь-які громадські, громадсько-політичні, релігійні та інші організації.

 

 

 

  Модуль 12

 Діяльність органів самоврядування

- Стан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, рішення);

- Наявність рішень щодо створення ради закладу, піклувальної ради, учнівських та батьківських комітетів, методичних комісій, асоціацій тощо;

- Стан роботи: ради ЗНЗ, піклувальної ради, батьківські комітети (ради), органів учнівського самоврядування.

 

Модуль 13

 

 Дієвість системи управління

- структура управління;

-Доцільність управлінськіх рішень;

-Стан виконавської дисципліни;

 - Якість самоанализа;

- Питання планування та інформування.  

 

 

 Модуль 14

Питання охорони праці

- Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу ;

 

 -Наявність кімнати для педагогічних працівників 

-Наявність приміщення для спеціалістів, технічного персоналу .

Модуль 15

Система стимулювання

-Матеріальне;

-Моральне.

Модуль 16

Фінансово-господарська діяльність

    

 

Модуль 17

 Створення позитивного іміджу

 -Динаміка скарг громадян щодо діяльності ЗНЗ, які надійшли до його керівництва,  стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;

- стан висвітлення діяльності ЗНЗ у засобах масової інформації;

- динаміка співвідношення кількості учнів, які навчаються у ЗНЗ, але проживають поза територією його обслуговування до загальної кількості учнів;

- динаміка конкурсу на зарахування до ЗНЗ .