Положення про стимулювання педагогічної праці

08.12.2013 16:43

Положення про стимулювання педагогічної праці  

Це Положення вводиться з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників школи в підвищенні якості освітнього та виховного процесу , розвитку творчої активності та ініціативи. Застосовувана система оплати праці заснована на законодавстві  України про працю та націлена на справедливий розподіл матеріальних винагород з урахуванням індивідуальних результатів і колективних досягнень , що сприяють підвищенню ефективності діяльності школи з реалізації статутних цілей.

Положення є локальним нормативним актом школи , що регулює порядок застосування різних видів і визначення матеріального стимулювання . Положення приймається на загальних зборах трудового колективу .

1 . Загальні положення .

Оплата праці працівників НВК « Балтська  ЗОШ I-III ст.. №2-гімназія » передбачає єдині принципи матеріального забезпечення відповідно до законодавчими та іншими нормативними актами  .

1.1 Оплата праці працівника визначається його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи школи і максимальними розмірами не обмежується. Встановлені державою посадові оклади і годинні тарифні ставки є гарантіями мінімальних розмірів оплати праці .

1.2.Фонд оплати праці освітньої установи складається з базової частини і додаткової оплати праці .

1.3.Базовая частина фонду оплати праці забезпечує гарантовану заробітну плату персоналу освітньої установи .

Фонд додаткової оплати праці поділяється на дві частини: стимулююча частина і економія фонду оплати праці . Стимулююча частина витрачається на доплати за розширення кола обов'язків і надбавки працівникам школи за шкідливі умови праці , визначені цим положенням .. Економія фонду оплати праці витрачається на надання матеріальної допомоги та виплати одноразових винагород .

1.4 Базова частина фонду оплати праці для педагогічного персоналу, який здійснює навчальний процес , складається з загальної та спеціальної частини. Загальна частина фонду оплати праці забезпечує гарантовану оплату праці педагогічного працівника , виходячи з кількості проведених ним навчальних годин та кількості учнів у класах .

1.5.Спеціальная частина фонду оплати праці педагогічного персоналу, який здійснює навчальний процес , включає в себе перевірку зошитів ; здійснення функцій класного керівника з організації та координації виховної роботи з учнями ; методичну роботу ; завідування кабінетом ; доплату за шкідливість вчителю інформатики , хімії та інші надбавки .

Стимулююча частина складається з фонду оплати праці вчителів , Визначення стимулюючої частини для кожного працівника проводиться на підставі самоаналізу , результативності освітньої діяльності , подання заступників керівника загальноосвітнього закладу  

1.6 . Зменшення або зниження доплат і надбавок може бути зроблено тільки за наказом директора школи , поданням заступників директора школи , рішенням комісії з визначення доплат і надбавок.

1.7 . Надбавки та доплати можуть бути скасовані за несвоєчасне , неякісне виконання покладених обов'язків , порушення Статуту школи та Правил внутрішнього трудового розпорядку наказом директора школи за поданням робочої групи.

1.8 . Конкретний розмір надбавки заступникам директора   встановлюється на підставі  звітів заступників директора за підсумками чверті , року про виконану роботу , участі школи в районних та обласних змаганнях і конкурсах , перевірок діяльності школи  відділом освіти , рішення комісії по визначенню доплат і надбавок.

1.9 . Надбавка директору школи встановлюється наказом Засновника. Доплата директору школи за наявності підстав встановлюється наказом директора школи.

2 . Види матеріального стимулювання .

Для реалізації поставлених цілей встановлюються такі види матеріальної винагороди працівників :

- надбавки

- доплати

- Преміювання або одноразова надбавка

- Надання матеріальної допомоги працівникам

- Одноразову винагороду

Виплати здійснюються у межах фонду заробітної плати .

3 . надбавки

Надбавки за високі досягнення у праці , сумлінне ставлення до виконання посадових обов'язків , за професійну майстерність ,   за складність праці , за якісне виконання особливо важливої ​​роботи , за шкідливі умови праці , за напруженість і інтенсивність праці , за високу якість роботи з ведення документації , за якісне та своєчасне оформлення фінансових документів , за ведення облікової документації та оформлення листків тимчасової непрацездатності встановлюються наказом директора школи. Надбавки вчителям за високу якість роботи підтверджуються результатами олімпіад та конкурсів , перемогами у змаганнях і фестивалях , результатами тестування і складання ЗНО. Встановлені надбавки можуть зменшуватися , повністю скасовуватися наказом директора . Надбавки можуть бути встановлені в % від окладу :

- адміністрації

- Заст. директора з адміністративно- господарської частини

- лаборанту

- секретарю

- кухарям

- Кухонним працівникам

- Інженеру з ТБ 

- сторожам

4 . доплати

Доплати встановлюються наказом директора за виконання особливо важливої ​​роботи , за виконання робіт , не пов'язаних з прямими посадовими обов'язками. Доплати встановлюються за : 

за суміщення професій (посад) ;

ремонт автотранспортних засобів;

за вантажно -розвантажувальні роботи;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

за керівництво структурними підрозділами ;

за інтенсивність праці;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

доплата за перевірку зошитів ;

за класне керівництво ;

за керівництво предметними методичними об'єднаннями , творчими групами ;

за завідування навчальними кабінетами ;

за виконання обов'язків майстра навчальних майстерень ;

за проведення позакласної роботи з фізичної культури ;

за роботу з бібліотечним фондом;

за завідування навчально- дослідним ділянкою;

за ведення діловодства та виконання обов'язків архіваріуса ;

за виконання особливо відповідальних робіт з охорони праці та техніки безпеки;

за організацію робіт з антиалкогольної , антинаркотичної пропаганди серед учнів ;

за організацію гарячого харчування учнів;

за організацію роботи з оформлення пенсійних справ співробітників;

за роботу по зміцненню матеріально-технічної бази школи ;

за організацію зовнішніх зв'язків з іншими організаціями ;

за організацію та підготовку запитів архівних довідок ;

за ведення військового обліку ;

за успішне керівництво діяльністю очно- заочної школи. Вище перераховані доплати і надбавки встановлюються директором школи диференційовано у формі наказу.

4.1 . Доплата за класне керівництво.

Доплата за класне керівництво проводиться всім класним вихователям 1 - 11 класів - до 15 % , незалежно від кількості вихованців за умови , якщо класні вихователі забезпечують:

- Досить високу життєву активність учнів у шкільних заходах ,

трудових справах, спортивних змаганнях; результативність профорієнтаційної

роботи , спрямовують свою діяльність на задоволення запитів і потреб як

учнів , так і їхніх батьків.

4.2 . Доплата за перевірку зошитів .

а ) Доплата за перевірку зошитів учителям становить  до 10 % залежно від

обсягу навчального навантаження , кількості учнів в класі , специфіки предмета .

б) Доплата за перевірку письмових робіт в 5-11 класах проводиться

диференційовано з урахуванням встановлених норм навантаження. У класах з числом

учнів менше 16 чоловік , оплата проводиться в половинному розмірі встановленого  %.

4.3 . Вимоги до перевірки письмових робіт .

1 . Виконання вказівок програми з перевірки робіт письмового характеру .

2 . Якісна перевірка будь-яких класних і домашніх робіт .

3 . Обов'язкове виправлення всіх наявних помилок.

4 . Акуратне ведення зошитів , дотримання орфографічного режиму.

4.4 . Доплата за завідування кабінетом .

Виробляється тільки після їх атестації . При наявності в школі кількох однорідних кабінетів , питання з оплати одного з них вирішується атестаційною комісією . При цьому враховується :

а ) естетика оформлення кабінету ;

б) санітарно- гігієнічний стан ( температурний режим , освітленість , відповідність меблів росту учнів тощо ) ;

в) збереження меблів та обладнання;

г) систематизація навчально- наочного матеріалу;

д ) поповнення навчально -матеріальної бази.

Вчителям за завідування навчальними кабінетами провадиться доплата до - 10 %

Вчителям за виконання обов'язків майстра навчальних майстерень ( комбінована майстерня , майстерня обслуговуючої праці ) - до 50 %

Вчителям за завідування навчально- дослідним ділянкою - до 25%

Вчителям та іншим працівникам за роботу з бібліотечним фондом підручників - до 20%)

За завідування навчально- консультативними пунктами , очно- заочною школою -до 15 %

4.5 . Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання .

У розмірі до 50%  здійснюється за :

- Фізичну підготовленість учнів;

- Призові місця в районі та області;

- Організацію роботи спортивних гуртків і секцій ;

- Проведення внутрішньошкільних змагань , Днів здоров'я .

- Забезпечення рівня фізичної підготовленості учнів не нижче районного .

5 . Надбавки стимулюючого характеру за результатами педагогічної діяльності . Педагогу за :

 

 

 

Показники

 

Розміри:

1

Педагогічний стаж роботи:

 

 

 

- Більше 20 років

   До     20 %

 

- Від 10 до 20 років

     До       15 %

 

- Від 5 до 10 років

 

   До   15 %

2

Результативність участі школярів в олімпіадах , інтелектуальних конкурсах , МАН

До 20 %

 

3

100 % - не виконання адміністративних контрольних робіт та зрізів знань

 

До 15 %

4

Підтвердження оцінок та досягнення добрих і високих результатів за підсумками випускних іспитів , атестаційного або додаткового тестування (не нижче районного показника)

До 20 %

 

5

Рівень проведення предметних тижнів (наявність призерів та переможців у оглядах , конкурсах , турнірах , виконання творчих робіт )

 

До 2 %

 

6

Розробка та впровадження програм допрофільного і профільного навчання

 

До 5%

7

Суворе дотримання режиму роботи школи , виконавської дисципліни

 

До 5 %

8

Виконання навчальних програм , якісне календарно – тематичне планування

До 5 %

 

9

Узагальнення та поширення свого досвіду роботи , участь у роботі шкільних та районних МО

До 3 %

10

Участь у фахових конкурсах

До 10%

11

Участь у роботі з оформлення школи та благоустрою шкільної території

 

До 10 %

12

Відсутність зауважень з оформлення шкільної документації

До 10 %

13

Відсутність фактів порушення техніки безпеки , випадків дитячого травматизму

До 10 %

14

Виконання обов'язків , що не входять в посадові : оформлювальна діяльність , робота в літньому пришкільному таборі , керівництво  практикою (студентів) , участь в ремонті школи та класу

До 10 %

       

 

Класному   керівнику за :

 

 

показники

Розміри

1

Збереження контингенту учнів ( до початку і закінчення навчального року )

До 3 %

2

Відсутність учнів, які мають незадовільні оцінки за підсумками чверті , року

До 4%

3

Забезпечення позитивних стійких результатів , якісної успішності учнів при переході з класу в клас

 До 5%

4

Відсутність учнів , що стоять на внутрішкільному обліку

До 2%

5

Відсутність учнів , що стоять на обліку в міліції (7-11 класи)

 

До 4%

6

Відсутність пропусків навчальних занять без поважної причини

 

До 3%

7

Результативність участі вихованців класу в районних та обласних заходах (наявність призових місць)

 

До 5%

8

Результативність участі класного колективу в

позаурочній діяльності школи ( масова активність і наявність призових місць)

До 2%

9

Своєчасне і якісне оформлення документації , пов'язаної з діяльністю класного вихователя (плани навчально -виховної роботи , класні журнали , щоденники учнів , табеля з харчування , звітні матеріали і т.д.) - відсутність зауважень

До 2%

10

Особистий внесок у підготовку та проведення семінарів класних керівників (проведення відкритих уроків , позакласних заходів , виступи з обміну досвідом роботи )

До 2%

11

Забезпечення якісного чергування по школі , відсутність зауважень з боку чергових

До 2%

12

Забезпечення умов для збереження здоров'я учнів ( охайний зовнішній вигляд, наявність змінного взуття , відсутність курящих учнів , дотримання санітарно -гігієнічних норм і т.д.)

До 2%

13

Активну участь у поповненні позабюджетного фонду школи

До 5 %

 

6.Підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів

   6.1.Оплата праці педагогічних та інших працівників проводиться за підвищеними ставками у наступних випадках:

   - вчителям профільних предметів у 10 - 11 класах ; - до 15 %

   - Вчителю хімії за роботу з хімікатами при проведенні лабораторних і практичних робіт ; - до 6%

  - Вчителю інформатики  за роботу з комп'ютерною технікою ; - до 10 %

  - Вчителю трудового навчання за роботу із заточуванням  інструментів і паяльні роботи ; - до 10 % 

   - За керівництво районними та кущовими методичними об'єднаннями вчителів - предметників - до 10 %

6 . Премії й одноразові заохочення нараховуються за результатами роботи за місяць за фактично відпрацьований час. Премія може бути замінена одноразової надбавкою . Премія і надбавка встановлюється директором школи відповідно до критеріальної оцінки діяльності працівника . Премія і надбавка можуть бути виплачені працівникам за результатами їх діяльності в літній період ( за ремонт , організацію літнього відпочинку дітей , своєчасну здачу звітів вищим організаціям ) . Премії можуть нараховуватися на доплати і надбавки до посадових окладів , що виплачуються відповідно до чинного законодавства за роботу з важкими і шкідливими умовами праці , за професійну майстерність.

Невитрачені за звітний період кошти преміального фонду можуть бути використані на виплату премій у наступних періодах .

Підставою для нарахування премій є дані бухгалтерської звітності .

 Працівникам ,    переведеним з іншої  установи , премія за відпрацьований час може бути виплачено на розсуд керівника .

  не преміюються працівники:

- З вини яких допущені порушення виробничих і технологічних інструкцій , вимог з техніки безпеки .

 Працівники , які вчинили прогул без поважної причини , з'явилися на роботу в нетверезому стані або відсутні на роботі більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважної причини,  не преміюються у тому розрахунковому періоді , в якому здійснені ці порушення трудової дисципліни .

7 . Надання матеріальної допомоги

Працівникам  за їх  заявою та наказом керівника може надаватися матеріальна допомога у випадках :

- У зв'язку з відходом у відпустку на оздоровлення

-допомога у зв'язку з подіями в сім'ї (народження дитини , смерть близьких родичів)

- У зв'язку з важким матеріальним становищем.

8 . Інші форми заохочення та компенсації

Як економічну форми заохочення та компенсації може бути використано уявлення відгулів в канікулярний час , наприклад :

- За перевірку творів на підсумковій атестації - до 3 днів ;

- За залучення до каліграфічного оформлення атестатів - до 3 днів ;

- За керівництво районними методичними об'єднаннями - відповідно до наказу засновника;

- За участь у роботі районних експертних груп і атестаційної комісії - згідно з наказом засновника;

- За участь у роботі районних медальних і конфліктних комісіях - відповідно до наказу засновника;

- За роботу по перепису дітей мікрорайону - до 2 днів;

- За організацію та проведення шкільних та інших свят , конкурсів , змагань

- По фактично витраченому часу , що перевищує норми робочого часу;

- За організацію багатоденних екскурсій і поїздок - чи одноденних , але у вихідні дні - відповідно до Трудового кодексу  і з урахуванням фактично витраченого часу, що перевищує норми робочого часу.

9 . Прикінцеві положення

Надбавки , доплати , премії розраховуються та сплачуються на підставі наказу по школі . Усі витрати виробляються в межах фонду оплати праці згідно з кошторисом доходів і витрат.

Премії за звітний період повинні виплачуються працівникам у місяці , наступному за звітним періодом.