Про нас

Нікого неможливо навчити, Можна лише навчитися – самому й для себе».

Школа – це місце для тих, хто створює себе сам. Хто розуміє, що Самоорганізація, Самоосвіта та Самовиховання – це основні правила успіху в житті і тільки через подолання труднощів загартовується Воля. Хто накопичує власну компетенцію, використовуючи створені нами можливості… Школа учить навчатися і ДІЯТИ

Школа життя

Ми вчимось знайти своє місце у команді,
слухати один одного, знаходити компроміси.
Шкільні ігри, дебати, інтелектуальні змагання –
усе це вчить робити правильний вибір.
Найголовніша місія ГІМНАЗІЇ – навчити
Людину управляти своїм життям.
ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ готує людей, які зможуть
витримати все, бути готовими до всього.

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія знаходиться в історичному та культурному центрі міста і вже 10 років є осередком виховання творчої та інтелектуальної еліти України (з 2000 року в школі функціонують гімназійні класи, що згодом з 2002 року стало можливим надання школі статусу НВК школа-гімназія). Сьогодні школа-гімназія є однією з кращих за рейтингом шкіл району.

 

Очолює школу – гімназію Доні Л.А., вчитель математики . Нині в школі навчається 650 учнів. Школа з дня її створення відзначалась сильним викладацьким складом. Нині високу якість знань учнів, розвиток талантів і здібностей дітей забезпечують 74 вчителів – предметників, з яких 34 мають вищу кваліфікаційну категорію, 11- ти вчителям присвоєне педагогічне звання «Вчитель - методист», 8 – «Старший учитель», 6 вчителів відзначені знаком «Відмінник освіти», 3 – нагороджені почесною грамотою МОН України. Вони є ініціаторами створення та розповсюдження сучасних прогресивних технологій і методів навчання, беруть активну участь у наукових дослідженнях.

Девіз школи – «Майбутні президенти навчаються тут!» – повною мірою відповідає серйозному ставленню школярів та вчителів до навчання.

Завдання, які ставить перед собою школа, амбітні й інноваційні: ініціювати освітні і соціальні перетворення, розробляти й апробовувати педагогічні технології, готувати випускників до лідерства як у професійному, так і громадському житті.

Усе шкільне життя ґрунтується на таких принципах:

-​ Нікого не можна навчити. Можна навчитися – самому і для себе!

-​ Учитель – не той, хто навчає, а той, у кого вчаться!

-​ Учись, роблячи справу!

-​ Здоров’я – основний капітал!

 

Концептуальні засади діяльності НВК

Головна концептуальна ідея діяльності НВК полягає в підготовці компетентного випускника шляхом розвитку інтелек​ту​аль​них здібностей і професіональних якостей майбутньої еліти України. Цього можна досягти, створивши відповід​не творче середовище та широко використовуючи засоби проективної педаго​гі​ки.

Мета роботи НВК – створити і відтворювати педагогічну технологію і виховне сере​до​вище, що дозволяє школярам набути сучасних проектувальних технік та ділової компетенції подальшої освіти.

Для досягнення мети педколектив вирішує такі завдання:

-​ створення в навчальному закладі атмосфери виховання морально і фізично здорового покоління, здатного до праці в ситуаціях складної і напруженої діяльності та формування необхідних соціаль​них зв’язків і відносин;

-​ оновлення змісту загальної освіти, розробка та апробація педагогічних технологій компетентнісної і проективної спрямованості, методів і форм навчання та виховання;

-​ підготовка гімназистів до життя і діяльності на рівні стандартів і вимог сучасного світу та проектування ділової кар’єри.

-​ стимулювання наполегливих школярів для здобуття освіти понад державний освітній мінімум;

Навчальна й виховна робота НВК побудована таким чином, щоб надати кожно​му учневі не тільки якісні знання за державним стандартом освіти, але й можливість максимально проявити свої таланти і здібності. В НВК напрацьовано багато різних засобів виявлення учнівських нахилів, проте пріоритетним напрямком визначено розвиток і вдосконалення творчих здібностей,організаторських умінь та якостей лідера .

Освітня й виховна робота в НВК розгортається в системі вимог державного стандарту середньої освіти, системи професійного спрямування.

Головне завдання педагогічного колективу – створювати в начальному процесі такі ситуації, такі умови, які формують і розвивають у гімназистів життєві компетентності, здатність успішно діяти і досягати успіху в різних сферах трудової діяльності.

Принципи і зміст навчання в НВК:

Інноваційність: Наша школа, як інноваційний навчальний заклад, - це відкритий освітній простір для всіх нововведень.

Дослідно-експериментальна робота є одним із важливих напрямів діяльності НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2- гімназія», що сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, розвитку особистості педагога, підвищенню рівня його професійної компетентності та педагогічної майстерності. Значна увага приділяється написанню методичних розробок,  дидактичних матеріалів, робочих зошитів, електронних засобів контролю знань, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо, що сприяє підвищенню рівня комплексно-методичного забезпечення предметів.

Практичність:

Основною метою діяльності НВК є усвідомлення учителями суті педагогічної майстерності, формування в них потреби професійного розвитку впродовж життя, розробка критеріїв оцінювання рівня педагогічної майстерності. Адміністрація школи, вчителі та учні – постійні учасники науково-практичних конференцій, фестивалів, конкурсів беруть участь в розробці методичних програм. Тому методична служба школи-гімназії передбачає співробітництво з науковцями інституту педагогічної освіти і АПН України. Так, директор школи презентувала досвід роботи школи-гімназії під час Всеукраїнської конференції «Компетентнісно спрямована освіта: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя,2008 рік; у жовтні 2009 року адміністрація школи та вчитель початкової школи Калініна Н.А. прийняли участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції з вивчення досвіду експериментальної діяльності Херсонщини «Розроблення системи змішаного фінансування для отримання загальної середньої освіти за потребами територіальної громади» (зокрема, з питань впровадження експерименту «Росток» із використання ІКТ в освітньому просторі); у лютому 2010 року – участь у Всеукраїнській конференції «Освіта України: проблеми, пошуки, рішення» (м.Київ); у квітні 2011 року – участь у Всеукраїнській педагогічній виставці «Освітній вернісаж»; у вересні 2012 року директор школи Доні Л.А. та заступник директора з НМР Гриньова І.Г.- учасники ІУ Міжнародного фестивалю інновацій у м. Черкаси (26,27 вересня). Нагороджені Дипломами ІV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу у номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах» (Наказ ІІТЗО МОН молодь спорт України від 21.09.2012 р. №164-оп) та отримали сертифікати про внесення у каталог Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій творчого доробку з проблеми «Інновації в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах».

Сучасні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, впровадження нових підходів до становлення, розвитку і саморозвитку професійних компетентностей вчителя загальноосвітнього навчального закладу вимагають опрацювання нових форм навчання, розробки нових технологій професійного зростання вчителя. Так, вчителі школи – постійні учасники районних, обласних, республіканських та Міжнародних методичних заходів (науково-практичних конференцій із вирішення проблем сучасної освіти (Лєкар А.М., вчитель історії - «Епоха крайнощів: 20 століття в суспільній свідомості, історіографії та викладання історії в Україні та Польщі»(2011 р.); Загродська О.Б., вчитель інформатики – у Всеукраїнському семінарі «Електронний облік підручників (м. Київ, 2011 р.); вчитель музики Шолудько О.М. – учасниця Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток творчого потенціалу особистості учня засобами мистецтва» (м. Львів), Всеукраїнської наради вчителів художньо - естетичного циклу та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Особистісний художньо-естетичний розвиток учнів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу» (м. Вінниця, 2011 р.) та Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми художньої освіти та естетичного навчання, м. Київ, 2011 р.), круглих столів з питань відродження російських національних традицій на Україні (Маркова К.А., м. Одеса, 2011-2012р.р.), педагогічних читань (Куземко Л.І., м. Одеса, 2012 р.), фестивалів педагогічної майстерності (лауреат Всеукраїнського конкурсу в номінації «Музика» Шолудько О.М. (м. Київ, 2009 р.), ІІІ м. в обласному етапі в номінації «Історія» Гонтар Л.О.(м. Одеса, 2010 р.), нагороджені Грамотами обласного управління освіти за високу професійну майстерність в номінації «Світова література» Сокол Т.Д.(м. Одеса, 2010р.), в номінації «Інформатика» Загродська О.Б.- м. Одеса, 2012 р.), є членами обласного фахового журі по перевірці олімпіадних робіт (Гонтар Л.О., вчитель історії; Лєкар А.М., вчитель правознавства; Настечин С.Д., вчитель історії – м. Одеса), тестів ЗНО (Лєкар А.М., вчитель історії; Лабуш О.В., вчитель математики – м. Одеса); ведуть відповідну роботу з апробації підручників; учасники обласних методичних структур – вчитель музики Шолудько О.М.- член творчої групи вчителів музичного мистецтва Одеської області та член експертної групи Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель року». З метою забезпечення доступу учнів до сучасних інформаційно-комп ютерних технологій школа-гімназія є учасниками Всеукраїнського експерименту «Електронний щоденник» та ін..)

Конкурс «Вчитель - НОВАТОР». Така інноваційна форма самоосвітньої роботи відкриває нові простори для професійного вдосконалення кожного вчителя, дає поштовх для безперервного навчання протягом всього життя. Вчитель інформатики Загродська О.Б. - учасник Всеукраїнського конкурсу «Вчитель – новатор», який організовано спільно з України Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Національною академією педагогічних наук та нагороджена дипломом лауреата ІХ Всеукраїнського конкурсу Міcrosoft» (лютий 2013 р.)

Педагогічний колектив школи-гімназії приймає активну участь в обласному педагогічному ярмарку «Педагогічні здобутки освітян Одещини». Роботи вчителів Настечина С.Д., Шолудько О.М., Сокол Т.Д., Калініної Н.А. відзначені грамотами головного управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації.

Інноваційні здобутки презентовані в численних публікаціях, серед яких монографії, посібники, статті в наукових та періодичних виданнях.

Працю учителів школи відзначено грамотами Міністерства освіти України, іменними годинниками Міністра освіти України.

Технологічність:

ІТ-технології, автоматизація всього навчально-виховного процесу; започаткована інформаційна система « НВК-Інтернет-Батьки», за якою батьки щодня дізнаватимуться про оцінки і поведінку учня; унікальна система моніторингу якості навчання на основі тестів є основною формою оцінювання досягнень учнів.

Створено комплексну інформаційну систему навчального закладу, яка завдяки розробленим програмним продуктам дозволила автоматизувати більшість процесів у навчальному закладі: діловодство, складання розкладу, бази даних щодо учнів і учителів тощо.

Освітньо-виховний простір НВК

У НВК створено особливий освітній простір, де кожному гімназисту знайдеться місце для самореалізації, розвитку творчості, здійснення найсміливіших проектів. Це є наукові учнівські конференції, «Круглі столи», організація диспутів, інтелектуальних турнірів, спортивних змагань тощо. Учні НВК беруть участь у різноманітних творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях, проектах, стабільно перемагають на районних та обласних предметних олімпіадах, під час захисту робіт у системі Малої академії наук, представляють область у Всеукраїнських заходах, демонструють інтелектуальну підготовку та патріотизм, глобальність мислення та дипломатичні навички.

Контингент учнів

У НВК мають можливість навчатися всі діти шкільного віку, які виявили на це бажання. Набір учнів до гімназійних класів відбувається на конкурсній основі відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів» №547/7868 від 04.07.03.

Заняття у школі-гімназії відбуваються відповідно до навчального плану.
З метою спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток особистості учнів та опрацювання й апробації методології переведення старшої школи на профільне навчання у 10‑11 класах створено різнопрофільні класи за напрямами: математичний, української філології та технологічний.

Традиційно класи діляться на підгрупи при вивченні іноземних мов, української мови, інформатики, профільних предметів.

Програми курсів за вибором для використання в основній і старшій школі рекомендовані Міністерством освіти і науки України (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України №№ 25-30, 2008 р.).

 

Матеріально-технічна база

У НВК створені гарні умови для навчання і праці.

Формування і розвиток сучасної матеріально-технічної бази для якісного забез​пе​чення навчально-виховного процесу перебуває у центрі уваги адміністрації школи, має достатню кількість приміщень для освітньої діяльності.

Всього: 45 кабінетів

 

Навчально-виховний процес у НВК забезпечується технічними засобами, навчаль​но-методичною літературою, навчальними аудіо і відео касетами та комп’ютерними навчальними програ​мами в достатньому обсязі. Майже кожне робоче місце співробітників забезпечено комп’ютерною технікою.

Згідно з Указом Президента України від 08.09 2010 року № 895 стартував Національний проект «Відкритий світ» - створення інформаційно-комунікаційної мережі національного рівня.

Згідно з планом реалізації цього проекту, який проходить у рамках соціальної ініціативи Президента Украни Віктора Януковича «Кожній дитині – всебічний розвиток » з травня 2013 року школу – гімназію обладнано таким устаткуванням: ФОТО

-​ Програмно- апаратний комплекс для кабінету фізики-1;

-​ Програмно- апаратний комплекс для кабінету хімії-1;

-​ Програмно- апаратний комплекс для кабінету біології-1;

-​ Ноутбуки 3251-12 штук;

-​ Нетбуки 101 – 30 штук;

-​ Планшети 9702 – 30 штук;

-​ Мультимедійно-інтерактивні комплекси-5 штук.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

Основна методична тема, над якою працює педагогичний колектив протягом 2013-2014 н.р.

«Формування креативної особистості в умовах інноваційного простору НВК як домінанта сучасної освіти»

 

Для ефективної реалізації вищезазначеної теми методична робота  у школі мала безперервний характер; робота всіх методичних об’єднань спрямована  на реалізацію науково-методичної проблеми і приведена  до певної системи.

Методична робота у школі   з педагогічними кадрами  спрямована на:

-  формування професійної компетентності педагогів,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку та залучення учнів до науково – дослідницької, експериментальної діяльності.

Методична робота школи спрямована на вдосконалення фахової майстерності кожного вчителя та підвищення інноваційного освітнього рівня гімназії. Крім здійснення науково-методичного забезпечення викладання відповідних предметів, предметні кафедри виконували такі напрямки діяльності педагогічного колективу, як пошукова та експериментальна робота.

 

З цією метою в школі-гімназії працює: 10 предметних методичних об єднань;

три творчих групи:

-​ «Ерудит» з проблеми «Розвиток творчих конпетентностей обдарованих дітей. Наукова організація праці»;

-​ «Вибір» з проблеми «Використання технологій креативного навчання в процесі роботи з інтелектуально обдарованими учнями»;

«Курс - Школа ІКТ» з «Модернізація системи управлінської діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних та веб-технологій в навчально-виховному процесі»

два постійно діючих семінари:

-​ Психолого – педагогічний семінар з науково – методичної проблеми школи;

-​ Семінар – практикум «Креативна освіта творчої особистості: інноваційні педагогічні технології»;

Майстер-клас вчителя початкових класів Калініної Н.А. «Впровадження ІКТ навчання в освітній процес школи І ступеню»;

4​ творчі лабораторії опорних шкіл:

-​ «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність»;

-​ опорна школа управлінської діяльності з проблеми «Забезпечення конкурентоспроможних освітніх послуг шляхом запровадження

системно – цільового підходу в управління сучасними загальноосвітніми навчальними закладом»;

-​  опорна школа із впровадження профільної освіти;

-​ опорна ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю.

 

Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ С. №2-гімназія» як інноваційний навчальний заклад працює за власною Концепцією та програмою діяльності, яка передбачає надання освітніх послуг талановитим і здібним дітям в обсязі понад державний компонент освіти.

Основний показник діяльності гімназії - розвиток творчих здібностей учнів. Саме завдяки оптимальним умовам гімназичного середовища в напрямку роботи з обдарованими дітьми, ефективній роботі вчителів ми маємо стабільні досягнення вихованців.

Учні школи – активні учасники Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, мовознавчих конкурсів, творчих конкурсів, конкурсів МАН та конкурсів учнівської творчості, інтелектуальних змагань з базових дисциплін.

Так, за 2012-2013 н.р. учнями школи-гімназії здобуто 9 призових (третіх) місць в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (укр. мова, історія, російська мова, хімія, географія, Ф/К).

Постійно функціонує Мала Академія Наук.

9 учнів-членів МАН захищали свої науково-дослідницькі роботи на обласному етапі конкурсу-захисту, 4 з яких посіли призові місця (секції: правознавство- Ільніцький Д, уч.11 кл., вч. Лєкар А.М.; біологія – Чусова В., уч. 9-А кл., вч. Сторожук О.М.; математика – Халаїм І., уч. 10 кл., вч. Доні Л.А.; світова література – Бабанська В., уч 8-А кл., вч. Куземко Л.І.)

До дослідницької діяльності було залучено і учнів школи І ступеню. На шкільну науково-практичну конференцію «Перші кроки до науки» було представлено 14 робіт учнів 2-4 класів, яких підготували вчителі Калініна Н.А.(4 учні), Платонова З.М. (2 учні), Полторак Т.А., Петрів О.Ф., Кулик С.М., Кольцова Т.Ф., Колісник А.Р., Леонова О.В., Антосюк Т.А.

Учні гімназії беруть активну участь в турнірах, є переможцями багатьох творчих та інтелектуальних конкурсів.

Ільніцький Д., учень 11-А кл., став переможцем ІІІ (обласного) етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ідея соборності України…», присвяченого Шевченківським дням у номінації «Історія України і державотворення» (2013 р.).

Баннік Ірина (10А) посіла І місце у районному етапі, І місце в обласному та була запрошена до Всеукраїнського етапу Всеукраїнського конкурсу на найкращий екологічний проект.

Команда учнів 10-А класу щороку приймає активну участь в економічному конкурсі «Стратегія успіху», який набуває популярності на півдні Одеської області та відомий на Всеукраїнському рівні. Так, команда у складі Гічко В., Баннік І. та Бондар У. у вересні 2012 року стали дипломантами Всеукраїнського конкурсу - захисту бізнес ідей з проектом «Фіто - аптека» у місті Коростень Житомирської області. У травні 2013 року відбувся захист емблем нового бізнес – проекту під назвою «Нано – хіт», де команда 10-А класу зайняла призове ІІІ місце. Наступною сходинкою перемог команди «Нано-хіт» стала перемога у відбірковому турі конкурсу «Стратегія успіху» серед команд району 14 червня 2013 року (І місце з проектом «Nano – cente of Ukraine»).

В обласному етапі ХУ Всеукраїнського турніру юних істориків Бондар У. та Гічко В., учні 10 класу, посіли ІІІ місце у складі команди учнів Балтського району; учні 11 класу Жук В. та Мельник І. брали участь у Відкритому екологічному чемпіонаті «Що? Де? Коли?» (м.Одеса), вч. Скляренко Л.І.; учениця 10 класу, посіла ІІІ місце у складі команди учнів Балтського району в обласному турнірі юних біологів.

Рибіцька К., учениця 5-А класу нагороджена дипломом лауреата ІІІ ступеню Міжнародного проекту «Летять журавлі» у номінації «Авторська проза».

Традиційним в районі став конкурс читців поезії О. Пушкіна. Учні школи- активні його учасники. Так, учень 5 – А класу Задерей І.(вч. Маркова К.А.) та учениця 9- Б класу Бурага Ю. (вч. Сокол Т.Д.) за результатами районного етапу конкурсу були запрошені до будинку-музею О.Пушкіна (м.Одеса). Вірші учнів Задерей І., Сергеева В. (5 кл., вч Маркова К.А.), Білоус У. (7 кл., вч Гриньова І.Г.) надруковані в збірці дитячої творчості Одещини.

Про високу якість освіти в НВК засвідчують показники результатів ЗНО (зокрема в цьому році - з української мови та математики), що є рельною можливістю вступу наших випускників на продовження навчання у ВНЗ області та України. Так, понад 90% школярів щороку – студенти вищих навчальних закладів України та за кордоном. Це стало можливим лише при умові впровадження в освітнє середовище гімназії більшістю вчителів сучасних педагогічних освітніх технологій: інформаційно-комунікаційних, технологій формування творчої особистості, проектної технології, проблемно-пошукового підходу, технології створення і реалізації «ситуацій успіху», технології  розвивального навчання,  особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивних методик.

 

Міжнародна діяльність

В Україні тема «Конфлікти у школі» є вже декілька років досить актуальною. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи працює над цією проблематикою з 1997 року.

Прогнозованим результатом навчання у НВК «Балтська ЗОШ 1-III ступенів №2-гімназія» вважається набуття школярами життєвої компетентності, успішної інтеграції їх у соціумі. Умовою здійснення цих цілей є сформованість у гімназистів таких компетенцій як життєтворчі, соціальні, політичні, інформаційні, трудові, полікультурні та інше. Саме, вирішуючи ці питання, гімназія стала пілотним закладом району у Австрійському проекті з вирішення конфліктних ситуацій.

Програма «Переміни в регіоні» RITA – це захід Польсько - Американського Фонду Свободи, який здійснюється Фондом Освіта для Демократії.

У 2010 році НВК «Балтська загальноосвітня школа 1-III ступенів №2-гімназія» стала учасником такого відкритого конкурсу пропозицій на реалізацію публічного завдання «Міжнародне співробітництво шкіл і обмін молоді», метою якого є відбір найкращих пропозицій заявників, що реалізують проекти у сфері міжнародного співробітництва шкіл і обміну молоді з сусідніми країнами Східного Партнерства, а також з країнами-членами Європейського союзу.

У 2012 році НВК «Балтська загальноосвітня школа 1-III ступенів №2-гімназія» в складі команди Балтського району під керівництвом завідуючої РМК Оранчук Л. Ф. та методиста Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Здрагат С. Г. стала учасником українсько-австрійського проекту з організації розвитку обґрунтованої  моделі підготовки вчителів до навчання школярів у системі підвищення кваліфікації як цілісного педагогічного процесу.

 

Добре організована робота шкільної бібліотеки сприяє забезпеченню навчально-виховного процесу науково-методичним супроводом.

Діти забезпечені на 100% підручниками та періодичними виданнями. Бібліотечний фонд школи складає 39866 екземплярів. Із них: підручників 31809 екземплярів, популярної - 1382 екземпляри, художньої літератури 6675 екземплярів. Фонд підручників постійно поповнюється та оновлюється за рахунок централізованого забезпечення. Але забезпечення залишається задовільним.